Barcelona Motor History

ย้อนกลับไปประมาณ 60 ปีที่แล้ว จุดเริ่มต้นของบาเซโลนา มอเตอร์ กรุ๊ป ธุรกิจไทยยานยนตร์เป็นเพียงธุรกิจการค้าขนาดเล็กเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารที่เกินความต้องการ แต่ในที่สุดความฝันและความอุตสาหะก็ปรากฏผล ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตอย่างจริงจังเมื่อ BMW AG จากประเทศเยอรมนีได้แต่งตั้งให้ ไทยยานยนตร์ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 

ต่อมาเมื่อปลายทศวรรษ ไทยยานยนตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์จาก Volkswagen Group พร้อมนำรถยนต์ VW เข้าสู่ตลาดเมืองไทยวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2516 ไทยยานยนตร์ได้รับพระราชทาน ตราตั้ง (ครุฑ) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจพร้อมผลงานด้านส่งเสริมสังคม สัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการติดตั้งอย่างภาคภูมิ ณ สำนักงานใหญ่ของ ไทยยานยนตร์ อีกทั้งยังปรากฏอยู่บนเอกสาร อย่างเป็นทางการของ ไทยยานยนตร์ ด้วยเช่นกัน

 

นอกจากนี้ ไทยยานยนตร์ ยังได้ริเริ่มแผนการรณรงค์เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากลอย่าง The Gallup Organization เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของพนักงานและพัฒนาจุดแข็งนั้นๆ ผลลัพธ์คือในปี พ.ศ. 2551 ไทยยานยนตร์ได้รับการจัดอันดับ การให้บริการเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Volkswagen (DIA: Dear Image Analysis) รวมทั้ง BMW Barcelona สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งด้านความพึงพอใจของบรรดาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW ทั่วกรุงเทพฯ

 

Vision & Mission

มุ่งเน้นการเป็น ผู้นำเข้าอันดับ 1 ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจาก Brand Owner และลูกค้า

 

สิ่งสำคัญคือต้องสร้างชื่อเสียงให้กับรถยนต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด และยังต้องสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับต่อตัว ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มลูกค้า ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ การเข้าถึง และเข้าใจปัญหารวมทั้งจริยธรรม ในการทำงานคือหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป็นเป้าหมายอันสูงส่งของ บาเซโลนา มอเตอร์ กรุ๊ป

 

มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ด้วยการเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ตลอดทั้งชิ้นส่วนสำหรับประกอบรถยนต์ในประเทศเพื่อให้สามารถต่อสู้กับภาวะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

TARGET

Automobile Provider ผู้บริโภคสามารถหาซื้อรถยนต์คุณภาพได้ตรงตามความต้องการ

 

: Wholesale – มุ่งเน้นการเป็นผู้นำเข้าที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากเจ้าของ Brand เป็นอันดับหนึ่ง

The Best Dealer in Town

: Retail

มุ่งเน้นการสร้างชื่อ “บาเซโลนา มอเตอร์” ให้แข็งแรง

  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ด้วยการดูแลอย่างดีสำหรับ Brand ที่จำหน่าย
  • มีนโยบายขยายสาขาเพิ่มขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ของแต่ละ Brand ที่เป็นผู้จำหน่าย
  • ให้มีความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค และพร้อมที่จะขยาย Brand เพิ่มขึ้น
  • ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ขยายธุรกิจด้วยสินค้าคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค